Zakres usług

Usługi dla klientów indywidualnych

Kancelaria świadczy usługi na rzecz klientów indywidualnych, czyli osób fizycznych. Z myślą o tej właśnie grupie klientów Kancelaria zajmuje się:

1. zastępstwem procesowym w sprawach:

  • cywilnych (sprawy z zakresu realizacji umów, o zapłatę, o odszkodowanie, zniesienie współwłasności, itp.)
  • rodzinnych (rozwody, alimenty, podział majątku wspólnego, ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa, itp.)
  • spadkowych (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, sprawy o zachowek, itp.)
  • karnych (obrona w postępowaniu przed prokuraturą, sądami, udział w przesłuchaniach na policji, itp.)

2. udzielaniem porad prawnych

3. sporządzaniem pism procesowych (pozwy, apelacje, zażalenia, pisma przygotowawcze)

4. przygotowywaniem projektów umów

5. dochodzeniem należności od dłużników

Forma świadczenia usług

Usługi adwokackie na rzecz klientów indywidualnych świadczone są w następujących formach:

  • ustne porady prawne;
  • pisemne opinie i analizy prawne;
  • prowadzenie negocjacji (np. w sprawach rozwodowych, rodzinnych, o podział majątku, z deweloperami, z prokuraturą, w sporach sądowych itd.);
  • reprezentacja przed sądami w charakterze pełnomocnika procesowego, obrońcy lub oskarżyciela posiłkowego, przed wszystkimi sądami powszechnymi i administracyjnymi).