Zakres usług

Usługi dla klientów instytucjonalnych

W ramach swojej działalności Kancelaria oferuje szereg usług z zakresu obsługi prawnej przedsiębiorców, w tym:

  • prowadzenie stałej i kompleksowej obsługi prawnej (możliwość ustalenia wynagrodzenia ryczałtowego lub godzinowego);
  • prowadzenie spraw sądowych z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego i karnego;
  • sporządzanie opinii prawnych, uwzględniających aktualny stan prawny, poglądy doktryny oraz aktualne orzecznictwo;
  • przygotowywanie projektów umów oraz negocjowanie i konsultowanie przedstawionych do analizy kontraktów;
  • dochodzeniem należności od dłużników.

W ramach współpracy z Kancelarią możliwe jest też korzystanie ze stałej obsługi prawnej. Umowa o stałą obsługę prawną daje klientowi najbardziej komfortowe warunki korzystania z pomocy prawnej.

Wynagrodzenie za prowadzenie stałej obsługi prawnej firmy jest ustalane bądź ryczałtowo za dany okres czasu, bądź według stawek godzinowych.