Zespół

Zespół

W skład zespołu Kancelarii wchodzi grono młodych, jednakże wykwalifikowanych prawników - co z uwagi na prezentowany wysoki poziom wiedzy prawniczej oraz posiadane doświadczenie w zakresie świadczenia pomocy i obsługi prawnej, pozwala na kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych, jednostek administracji publicznej oraz osób fizycznych.

Założycielem Kancelarii jest adw. Remigiusz Sapieja. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Tytuł magistra uzyskał w lipcu 2000 r. broniąc pracę magisterską pt. „Zakaz reformationis in peius w postępowaniu administracyjnym i sądowo - administracyjnym” napisaną pod kierunkiem dra hab. Jana Pawła Tarno, profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Łódzkiego.

Ukończył dwa kierunki studiów podyplomowych w zakresie zarządzania, ponadto posiada uprawnienia Ministra Skarbu Państwa do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Podczas swojej kariery zawodowej pracował i poznał zasady funkcjonowania jednostek administracji państwowej, samorządowej i instytucji finansowych. W latach 2005-2008 odbył etatową aplikację sądową w Okręgu Sądu Okręgowego w Kaliszu. We wrześniu 2008 r. złożył egzamin sędziowski z oceną bardzo dobrą.

Adw. Remigiusz Sapieja jest członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Do 15 października 2009 r. Kancelaria miała swoją siedzibę w Kaliszu.

Michał Nawrocki
adwokat, członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. W kręgu jego zainteresowań szczególne miejsce zajmują prawo karne, upadłościowe i kryminalistyka.

 

 

 

Jarosław Wielgocki
Aplikant adwokacki. Specjalizuje się w sprawach z zakresu odszkodowań komunikacyjnych, prawa gospodarczego i postępowania egzekucyjnego.