Honoraria

Honoraria

Proponujemy przejrzyste zasady rozliczeń finansowych z klientem tak, aby nie stanowiły na żadnym etapie sprawy zaskoczenia. Wysokość honorarium jest ustalana podczas indywidualnych rozmów z klientem.

Stosowane są trzy główne systemy rozliczeń:

  • System wynagrodzenia zryczałtowanego - honorarium określane jest poprzez ustalenie z góry konkretnej kwoty wynagrodzenia. System ten jest stosowany w sprawach, w których można w przybliżeniu określić zakres prac i ich wymiar czasowy;
  • System rozliczeń godzinowych - wysokość honorarium zależy od ilości czasu poświęconego wykonaniu zlecenia. System ten jest stosowany głównie przy stałej obsłudze prawnej oraz gdy nie jest możliwe określenie z góry zakresu prac.
  • Premia od sukcesu (succes fee) – w tym przypadku wynagrodzenie obejmuje kwotę umówioną za prowadzenie sprawy (zazwyczaj niższą niż normalnie) oraz premię, którą jest ustalony wcześniej procent od wartości usługi. Ustalana indywidualnie z Klientem premia wypłacana jest w przypadku, gdy prowadzona przez adwokata sprawa zostaje wygrana lub osiąga on korzystną dla Klienta ugodę. Ten system rozliczeniowy jest stosowany wtedy, gdy końcowe rozstrzygnięcie postępowania jest trudne do przewidzenia oraz kiedy Klient nie jest w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia w danym momencie,

Sprawy sądowe

Za prowadzenie spraw sądowych najczęściej pobierane jest wynagrodzenie zryczałtowane. Wysokość wynagrodzenia adwokackiego jest ustalana na drodze umowy z klientem, ale pewną wskazówkę może stanowić rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie.
Przykładowo w sprawie o zapłatę wynagrodzenie ustalane jest widełkowo w zależności od wartości przedmiotu sporu.

Zgodnie z wymienionym rozporządzeniem stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

1) do 500 zł - 90 zł;
2) powyżej 500 zł do 1500 zł - 270 zł;
3) powyżej 1500 zł do 5000 zł - 900 zł;
4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł - 1800 zł;
5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - 3600 zł;
6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - 5400 zł;
7) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł - 10 800 zł;
8) powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł - 15 000 zł;
9) powyżej 5 000 000 zł - 25 000 zł.

Oprócz wartości przedmiotu sporu na wysokość wynagrodzenia ma wpływ poziom skomplikowania sprawy i czas jej trwania.
 

Pisma procesowe i umowy

Koszt napisania standardowego pisma procesowego jest ustalany ryczałtowo z góry. Zależy on od stopnia skomplikowania sprawy oraz terminu, w jakim pismo ma być przygotowane. Jeżeli do napisania pisma procesowego konieczna jest analiza akt sprawy w sądzie pobierana jest dodatkowa opłata za czynności wykonywane poza Kancelarią.

Wynagrodzenie za przygotowanie bądź analizę umowy ustalane jest indywidualnie, a zależy głównie stopnia szczegółowości umowy i terminu wykonania prac.

Aktualną informację o stawkach wynagrodzenia za przygotowanie projektu pisma procesowego lub umowy można uzyskać telefonicznie lub przesyłając zapytanie emailem.

Porady prawne

Koszt udzielenia standardowej porady prawnej jest zwykle ustalany ryczałtowo z góry w zależności od stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego.

Negocjacje

Udział w negocjacjach, asystowanie przy podpisywaniu umów itp. rozliczane jest zwykle wg stawki godzinowej. Aktualną informację o wysokości stawki godzinowej można uzyskać telefonicznie bądź przesyłając zapytanie e-mailem.